Tillgänglighetskrav vid upphandling

Film om att ställa krav på tillgänglighet vid upphandling, vilket kan bidra till att personer med funktionsnedsättning aktivt kan medverka i och vara en del av samhället. Den som ska upphandla behöver utgå från att så många som möjligt ska kunna använda det som köps in. Filmen är gjord i samverkan med Upphandlingsmyndigheten.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digital tillgänglighet, Regelverk och juridik
Taggar Funktionsnedsättning, Tillgänglighet, Upphandling, Äldre
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Film
Utgivare Myndigheten för delaktighet (MFD)
Senast uppdaterad 2020
Länk https://www.mfd.se/samhallsomraden/upphandling/tillganglighetskrav-vid-upphandling/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.