Tillgänglighetskrav vid upphandling

I denna film förklarar Myndigheten för delaktighet och Upphandlingsmyndigheten att man genom att ställa krav på tillgänglighet vid upphandling kan bidra till att personer med funktionsnedsättning aktivt kan medverka i och vara en del av samhället. Den som ska upphandla behöver utgå från att så många som möjligt ska kunna använda det som köps in.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digital tillgänglighet, Regelverk och juridik
Sökord Funktionsnedsättning, Tillgänglighet, Upphandling, Äldre
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Film
Utgivare Myndigheten för delaktighet (MFD)
Publiceringsår 2020
Länk https://www.mfd.se/inspiration/larande-exempel/inspirerande-filmer/tillganglighetskrav-vid-upphandling/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.