Närstående om välfärdsteknik

I filmen berättar vänner och familj om hur användningen av välfärdsteknik bidrar till att de kan kommunicera med och känna trygghet för en närstående.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digital tillgänglighet, Digitala tjänster, Välfärdsteknik
Taggar Delaktighet, Funktionsnedsättning, Tillgänglighet, Äldre
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Film
Utgivare Myndigheten för delaktighet (MFD)
Senast uppdaterad 2020
Länk https://www.mfd.se/material/videor/narstaende-om-valfardsteknik/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.