Nyttokalkyl för bättre förändringar

En nyttokalkyl beskriver alla nyttor och kostnader som förväntas från en förändring. Den värderar också nyttor och kostnader i pengar där det är möjligt.
Med hjälp av nyttokalkyler kan fler verksamheter bedöma nyttan med en förändring och bli bättre på att utnyttja och använda digitaliseringens möjligheter.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Nyttorealisering
Taggar Förändringsarbete, Införande
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Inera
Senast uppdaterad 2023
Länk https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINK/overview?homepageId=559056362

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.