Vårdgivares skydd för personuppgifter

Information om hur vårdgivare kan arbeta för att skydda personuppgifter med bland annat en behovs- och riskanalys samt utredning av obehörig åtkomst för hälso- och sjukvården.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Informationssäkerhet
Taggar Dokumentation, Integritetsskydd, Riskanalys
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Senast uppdaterad 2021
Länk https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/dataskydd-pa-olika-omraden/vard/vardgivares-skydd-for-patientuppgifter/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.