Innovationsportalen

Innovationsportal som ger grundläggande vägledning och stöd om dataskydd till innovationsaktörer. Dataskyddet behöver beaktas i den digitala utvecklingen från början. Tekniker som exempelvis AI innebär nya och effektiva sätt att samla in och analysera stora mängder data, vilket skapar risker ur ett integritetsskyddsperspektiv.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Digital infrastruktur, Regelverk och juridik, Verksamhetsutveckling
Taggar Innovation, Kompetensutveckling, Nytta, Utveckling
Verksamhets­område Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Senast uppdaterad 2023
Länk https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/innovationsportalen/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.