Juridisk vägledning för införande av e-legitimation och e-underskrifter

Vägledningen är ett stöd för den som behöver en övergripande bild av de rättsliga och säkerhetsrelaterade frågor som aktualiseras vid införande och användning av e-legitimering och e-underskrifter. Vägledningen är även en praktisk handledning där konkreta råd ges om införande och utformning samt som informationskälla för var ytterligare information om dessa frågor kan hämtas och om innebörden i olika begrepp.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digitala tjänster, Informationssäkerhet, Regelverk och juridik, Verksamhetsutveckling
Taggar Införande, Integritetsskydd, Riskanalys, Upphandling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare E-samverkans­programmet (eSam)
Senast uppdaterad 2016
Länk https://www.esamverka.se/download/18.1d126bc174ad1e6c39c8ca/1598467569167/eSam - Vägledning E-legitimation och E-underskrift 1.1.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.