Samverkan kring tillämpad AI

Syftet med rapporten är att ge en övergripande förståelse för artificiell intelligens (AI) som företeelse och teknik, dess möjligheter och risker samt en nulägesbild över hur AI tillämpas inom eSams medlemsorganisationer. Rapporten är en sammanställning av olika perspektiv på AI; införskaffning av AI till utvecklingsprojekt, verksamhetsperspektivet med exempel på pågående AI-initiativ, det rättsliga perspektivet samt det organisatoriska perspektivet med fokus på organisatorisk mognad och genomförandeförmågor.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Nyttorealisering, Regelverk och juridik, Verksamhetsutveckling
Taggar Automatisering, AI, Nytta, Riskanalys, Utveckling, Öppen källkod
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Dokument
Utgivare E-samverkans­programmet (eSam)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://www.esamverka.se/download/18.2191f2561817fd04d7c4fe52/1656583764475/ES2022-03 Rapport Samverkan kring tillämpad AI.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.