Pseudonymisering av personuppgifter

Syftet med vägledningen är att lyfta fram olika scenarier där pseudonymisering är lämpligt att använda och generellt beskriva de rättsliga förutsättningarna. Vägledningen ger också exempel hur olika organisationer har tagit fram lösningar för de olika scenarierna.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Informationssäkerhet, Regelverk och juridik
Taggar Integritetsskydd, Riskanalys, Sekretess
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare E-samverkans­programmet (eSam)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://www.esamverka.se/download/18.2191f2561817fd04d7c4fe6b/1656583879540/ES2022-01 Vägledning Pseudonymisering av personuppgifter.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.