Outsourcing 2.0 – en vägledning om sekretess och dataskydd

Vägledning som ger juridiskt stöd om sekretess och skydd av personuppgifter inför en planerad utkontraktering. Vägledningen ger även förslag om lämpliga åtgärder för att säkerställa en korrekt hantering av den information och de informationssystem som berörs av en utkontraktering. Vägledningen berör även globala molntjänster och tar upp frågor om it-avtal samt redogör för nya regler om informationssäkerhet.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digital infrastruktur, Informationssäkerhet, Regelverk och juridik
Sökord Molntjänst, Upphandling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare E-samverkans­programmet (eSam)
Publiceringsår 2019
Länk https://www.esamverka.se/download/18.1d126bc174ad1e6c39c4db/1576749838091/Outsoursing 2.0 sekretess och dataskydd 2019.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.