Utkontraktering – sekretess och dataskydd

Vägledning som ger juridiskt stöd om sekretess och skydd av personuppgifter inför en planerad utkontraktering. Vägledningen ger även förslag om lämpliga åtgärder för att säkerställa en korrekt hantering av den information och de informationssystem som berörs av en utkontraktering. Vägledningen berör även globala molntjänster och tar upp frågor om it-avtal samt redogör för nya regler om informationssäkerhet.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digital infrastruktur, Informationssäkerhet, Regelverk och juridik
Taggar Integritetsskydd, Molntjänst, Regelverk, Sekretess , Upphandling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare E-samverkans­programmet (eSam)
Senast uppdaterad 2023
Länk https://www.esamverka.se/download/18.43a3add4188b9f2345a2fe78/1687332814480/ES2023-06 Vägledning Utkontraktering - sekretess och dataskydd.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.