Juridik vid användning av AI

Syftet med checklistan är att klargöra vilka rättsliga frågor som särskilt behöver beaktas vid användning av artificiell intelligens (AI). Checklistan belyser bland annat frågor kring behovet av att använda AI, fri- och rättigheter, ansvar, transparens, ärendehandläggning samt behandling och uppföljning.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Informationssäkerhet, Regelverk och juridik
Taggar Automatisering, AI, Upphandling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Checklista
Utgivare E-samverkans­programmet (eSam)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://www.esamverka.se/download/18.2191f2561817fd04d7c4fe78/1656583943622/ES2022-08 Checklista Juridik vid användning av AI.pdf

Senast uppdaterad: