It-avtal – en vägledning

Syftet med vägledningen är att ge en överblick över it-avtalsområdet och en orientering kring de it-avtal som är vanligt förekommande. Genom att vägledningen beskriver hur inköp av olika it-resurser regleras i avtal ger den en övergripande förståelse för it-avtalens särdrag och likheter.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Regelverk och juridik
Taggar Upphandling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare E-samverkans­programmet (eSam)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://www.esamverka.se/download/18.1d126bc174ad1e6c39c4e0/1588230902739/Vägledning it-avtal 200414 .pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.