Innovation i en myndighet

Syftet med vägledningen är att förtydliga vad som avses med att en myndighet är innovativ samt att stödja hur man kan stärka organisationens förmåga till att vara innovativ på ett konkret sätt. Det handlar bland annat om att myndigheten behöver bedöma vilka förmågor som är relevanta för myndigheten, graden av förmåga som är önskvärt inom organisationen samt vilka förmågor som är prioriterade att stärka.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Standarder, Verksamhetsutveckling
Taggar Innovation, Utveckling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare E-samverkans­programmet (eSam)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://www.esamverka.se/download/18.2191f2561817fd04d7c4fe51/1656583735311/ES2022-07 Vägledning Innovation i en myndighet.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.