Utforma regelverk digitaliseringsvänligt

Denna vägledning är ett stöd i arbetet med författningsutveckling och regelgivning. Syftet är att inspirera till reflektion och diskussion, men även ge vägledning i hur regelverk kan utformas för att gör det möjligt att digitalisera.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Informationssäkerhet, Regelverk och juridik, Standarder
Taggar Regelverk
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare Myndigheten för digital förvaltning (Digg)
Senast uppdaterad 2023
Länk https://www.digg.se/kunskap-och-stod/utforma-regelverk-digitaliseringsvanligt

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.