Stöd för öppna och delade data

Nationella principer för offentliga verksamheter till stöd i arbetet med att tillgängliggöra och publicera information för vidareutnyttjande, i form av öppna och delade data.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Digital infrastruktur, Regelverk och juridik
Taggar Hälsodata, Regelverk, Öppna data
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Myndigheten för digital förvaltning (Digg)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://www.digg.se/kunskap-och-stod/oppna-och-delade-data/offentliga-aktorer

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.