Ramverk för digital samverkan

Det svenska ramverket för digital samverkan syftar till att stödja offentliga organisationer att digitalt samverka, samt kunna utbyta information på ett effektivt sätt.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digital infrastruktur
Taggar Enhetlig begreppsanvändning, Förändringsarbete, Nytta, Öppna data
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Myndigheten för digital förvaltning (Digg)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://www.digg.se/kunskap-och-stod/svenskt-ramverk-for-digital-samverkan

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.