Skapa automationsvänliga regelverk

Vägledning som ger stöd och rekommendationer till offentliga aktörer i att skapa regelverk som är anpassade efter hur en dator fungerar. Detta för att enklare kunna låta en maskin eller en teknik att utföra ett arbetsmoment

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Digital infrastruktur, Digitala tjänster, Regelverk och juridik
Taggar Automatisering, AI
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare Myndigheten för digital förvaltning (Digg)
Senast uppdaterad 2023
Länk https://www.digg.se/kunskap-och-stod/skapa-automationsvanliga-regelverk

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.