VARA – Produkt- och artikelregister

VARA är ett nationellt produkt- och artikelregister. I registret finns alla läkemedel samt de förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i högkostnadsskyddet. Syftet med VARA är att förse vård och apotek med uppdaterad och kvalitetssäkrad information för förskrivning och expedition av recept. VARA används även av en del andra intressenter, bland annat inom statistik.

Senaste nytt

30 augusti 2023. Sil ökar antalet leveranser av sin Sil-databas till 2 gånger per vecka (tisdagar och torsdagar) från och med 29:e augusti. Sil kommer nu att använda sig av måndagens och onsdagens VARA-filer.

Uppdaterad LiiV-information måste vara inlagd i LiiV senast på fredagen (klockan 15) inför tisdagens leverans av Sil-databasen, respektive senast på tisdagen (klockan 15) inför torsdagens leverans av Sil-databasen.

Mer information om informationsflödet och hämtningsfrekvensen finns här: Informationsflödet • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

1 juni 2023. Systemen LiiV och VARA klassas tillsammans som ett nationellt medicinskt informationssystem (NMI) enligt Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF-FS 2022:42. Länk till sida med NMI-information, inklusive information om produkten LiiV och VARA:s NMI-id, har lagts till i Sök VARA.

Parametern Endast humant bruk är nu ifylld med värdet JA eller NEJ för samtliga produkter.

10 februari 2023. Fältet Endast humant bruk i Sök VARA och VARA 6 XML-fil innehåller numera värdet Ja om ett läkemedel får förskrivas endast till människa. För läkemedel som inte är endast för humant bruk är fältet tills vidare tomt och kommer framöver att få värdet Nej. 

Kvalitetssäkrad information

Alla läkemedel och de förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i högkostnadsskyddet måste vara registrerade i VARA för att vården och apoteken ska kunna skriva ut och expediera dem.

Informationen i VARA hämtas från LiiV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och andra aktörer. När informationen har samlats in från källorna kvalitetssäkras den. Detta görs både automatiskt och manuellt av E-hälsomyndigheten. När informationen är kvalitetssäkrad blir den tillgänglig för vården, apoteken och andra som har nytta av informationen.

Hur får jag tillgång till VARA?

Det finns flera sätt att få tillgång till informationen i VARA. Om du är intresserad av läkemedelsinformation eller information om de handelsvaror som ingår i högkostnadsskyddet, kan du använda sökfunktionen Sök VARA. Informationen exporteras också dagligen till xml-filer som vårdens och apotekens system kan hämta och läsa in.

Vill du ha tillgång till VARA:s xml-fil sänder du en förfrågan om detta till servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Sök VARA

Informationen i VARA finns tillgänglig via en sökfunktion. Du behöver inte vara inloggad eller ha ett konto för att kunna söka i VARA.

I sökfunktionen finns alla läkemedel, de förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i högkostnadsskyddet, samt tjänster för medicinsk gas. Klicka här för att söka i VARA.