Blanketter

Här hittar du alla blanketter som rör våra register och tjänster, till exempel fullmakter och begäran om registerutdrag. Vissa ärenden kan du också göra digitalt i e-tjänsten Läkemedelskollen, till exempel registrera fullmakt och se kvitto på dina läkemedel (registerutdrag).


Blanketter för privatpersoner

Beställning av covidbevis för dig som inte har e-legitimation eller tillgång till dator

Just nu är det lång handläggningstid för beställninga av covidbevis via blankett. Vi vill därför be dig som har e-legitimation och tillgång till dator att beställa ditt bevis på www.covidbevis.se. Det räcker att ha beviset digitalt. Vill du ha beviset i pappersform också går det bra att skriva ut det själv. 

Ge fullmakt för apoteksärenden

Register a letter of authorisation and give consent in English

Begära registerutdrag

Dölja eller visa receptinformation