Blanketter

Här hittar du alla blanketter som rör våra register och tjänster, till exempel fullmakter och begäran om registerutdrag. Vissa ärenden kan du också göra digitalt i e-tjänsten Läkemedelskollen, till exempel registrera fullmakt och se kvitto på dina läkemedel (registerutdrag).


Blanketter för privatpersoner

Beställning av vaccinationsbevis för dig som inte har e-legitimation eller tillgång till dator

Just nu är det lång handläggningstid för beställningar av vaccinationsbevis via blankett. Vi vill därför be dig som har e-legitimation och tillgång till dator att beställa ditt bevis på www.covidbevis.se. Det räcker att ha beviset digitalt. Vill du ha beviset i pappersform också går det bra att skriva ut det själv. 

Beställning av vaccinationsbevis för personer som saknar folkbokföringsadress

Om du är vaccinerad i Sverige men har samordningsnummer och saknar folkbokföringsadress i Sverige, så kan du beställa ett vaccinationsbevis via blanketten nedan. Beviset skickas som rekommenderat brev till den adress som du har uppgivit.

Beställning av vaccinationsbevis för personer under 18 år

Barn som har fyllt 16 år och har e‑legitimation kan själva hämta sitt covidbevis på covidbevis.se. För barn som vaccinerats i Sverige kan vårdnadshavare hämta bevis direkt i covidbevis.se. Om vårdnadshavaren, saknar e-legitimation, kan hen även begära ett covidbevis av typen vaccinationsbevis med hjälp av denna blankett:

Ge fullmakt för apoteksärenden

Register a letter of authorisation and give consent in English

Begära registerutdrag

Dölja eller visa receptinformation