VARA-tjänsten

  1. VARA-tjänsten är i full drift.

  2. VARA exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag den 14 februari och torsdag den 15 februari 2018.

  3. VARA-tjänsten är i full drift.

  4. VARA exportfil kommer bli försenad natten mellan lördag den 11 november och söndag den 12 november 2017

  5. VARA-tjänsten är i full drift.

  6. VARA exportfiler har inte publicerats 20171027. Felet är identifierat och exportfilerna förväntas bli tillgängliga vid midnatt som vanligt.

  7. VARA exportfiler har inte publicerats den 27 oktober. Felsökning pågår.

  8. VARA-tjänsten är i full drift.

  9. VARA exportfiler har inte publicerats under helgen (8 till 9 juli). Idag 10 juli är den publicerad senare än vanligt. Felet är identifierat och exportfilerna förväntas bli tillgängliga som vanligt imorgon.

  10. VARA-tjänsten är i full drift.