VARA-tjänsten

 1. VARA-tjänsten är i full drift.

 2. VARA exportfiler har inte publicerats 20190214.
  Felet är identifierat och exportfilerna förväntas bli tillgängliga vid midnatt som vanligt.

 3. VARA exportfiler har inte publicerats 20190214.
  Felsökning pågår.

 4. VARA-tjänsten är i full drift.

 5. VARA exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag den 26 september och torsdag den 27 september 2018.

 6. VARA-tjänsten är i full drift.

 7. Informationen i VARA om läkemedel som innehåller Pregabalin är nu fullständig. Det framgår därmed att Pregabalin numer är narkotikaklassat.

 8. På grund av tekniska problem i överföringen av data från Läkemedelsverkets produktregister NPL till eHälsomyndighetens produkt- och artikelregister VARA har inte narkotikaklassningen av läkemedel som innehåller Pregabalin slagit igenom i VARA. Informationen om narkotikaklassningen av Pregabalin har därmed varken nått apoteken, Sil eller andra aktörer som använder sig av informationen i VARA.

  Problemen åtgärdas under dagen och VARA ska vara uppdaterad från och med natten mellan den 24 och 25 juli.

  Pregabalin är narkotikaklassat från och med den 24 juli 2018 enligt beslut från Läkemedelsverket.

  För mer information se https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---2018/Pregabalin-narkotikaklassas/

 9. VARA-tjänsten är i full drift.

 10. VARA exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag den 11 april och torsdag den 12 april 2018.