VARA-tjänsten

  1. VARA exportfiler har inte publicerats under helgen (8 till 9 juli). Idag 10 juli är den publicerad senare än vanligt. Felet är identifierat och exportfilerna förväntas bli tillgängliga som vanligt imorgon.

  2. VARA-tjänsten är i full drift.

  3. Felet är nu identifierat och åtgärdat. VARA exportfiler för den 2 mars förväntas bli tillgängliga vid midnatt.

  4. VARA exportfiler har inte publicerats 1 mars. Felsökning pågår.

  5. VARA-tjänsten är i full drift.

  6. VARA exportfiler har inte publicerats under helgen (21 till 23 januari). Felet är identifierat och exportfilerna förväntas bli tillgängliga vid midnatt som vanligt.

  7. VARA-tjänsten är i full drift.

  8. Vi har för närvarande störningar i våra tjänster. Felsökning pågår!

  9. VARA exportfil kommer bli försenad natten mellan fredag den 18 november och lördag den 19 november.

  10. VARA tjänsten är i full drift.