Läkemedelskollen

  1. Just nu kan man uppleva problem med att logga in i Läkemedelskollen. Problemet uppstår sporadiskt, och det kan räcka med att byta webbläsare. Felsökning pågår. 

  2. Läkemedelskollen är i full drift.

  3. Läkemedelskollen ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.3.1

  4. Läkemedelskollen är i full drift.

  5.  Läkemedelskollen ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.2

  6. Läkemedelskollen är i full drift.

  7. Läkemedelskollen ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.1

  8. Läkemedelskollen är i full drift.

  9. Läkemedelskollen ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1

  10. Läkemedelskollen är i full drift.