Läkemedelskollen

  1. Läkemedelskollen är i full drift.

  2. Just nu kan man uppleva problem med att logga in i Läkemedelskollen. Problemet uppstår sporadiskt, och det kan räcka med att byta webbläsare. Felsökning pågår. 

  3. Läkemedelskollen är i full drift.

  4. Just nu kan man uppleva problem med att logga in i Läkemedelskollen. Problemet uppstår sporadiskt, och det kan räcka med att byta webbläsare. Felsökning pågår. 

  5. Läkemedelskollen är i full drift.

  6. Läkemedelskollen ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.3.1

  7. Läkemedelskollen är i full drift.

  8.  Läkemedelskollen ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.2

  9. Läkemedelskollen är i full drift.

  10. Läkemedelskollen ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.1