Läkemedelskollen

 1. Läkemedelskollen är i full drift.

 2. Just nu kan man uppleva störningar i Läkemedelskollen. Felsökning pågår.

 3. Läkemedelskollen är i full drift.

 4. Vi har under eftermiddagen haft störningar.
  Just nu finns inga störningar inrapporterade. Felsökning pågår fortlöpande.

 5. Just nu kan segheter upplevas i våra tjänster. Felsökning pågår.

 6. Läkemedelskollen är i full drift.

 7. Läkemedelskollen ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.5

 8. Läkemedelskollen är i full drift.

 9. Just nu kan man uppleva problem med att logga in i Läkemedelskollen. Problemet uppstår sporadiskt, och det kan räcka med att byta webbläsare. Felsökning pågår. 

 10. Läkemedelskollen är i full drift.