Läkemedelskollen

  1. Läkemedelskollen är i full drift.

  2. Just nu kan man uppleva problem med att logga in i Läkemedelskollen. Problemet uppstår sporadiskt, och det kan räcka med att byta webbläsare. Felsökning pågår. 

  3. Läkemedelskollen är i full drift.

  4. Läkemedelskollen ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.3.1

  5. Läkemedelskollen är i full drift.

  6.  Läkemedelskollen ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.2

  7. Läkemedelskollen är i full drift.

  8. Läkemedelskollen ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.1

  9. Läkemedelskollen är i full drift.

  10. Läkemedelskollen ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1