Läkemedelskollen

 1. Läkemedelskollen ej tillgänglig på grund av servicefönster.

 2. Läkemedelskollen är i full drift.

 3. Just nu kan man uppleva störningar i Läkemedelskollen. Felsökning pågår.

 4. Läkemedelskollen är i full drift.

 5. Vi har under eftermiddagen haft störningar.
  Just nu finns inga störningar inrapporterade. Felsökning pågår fortlöpande.

 6. Just nu kan segheter upplevas i våra tjänster. Felsökning pågår.

 7. Läkemedelskollen är i full drift.

 8. Läkemedelskollen ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.5

 9. Läkemedelskollen är i full drift.

 10. Just nu kan man uppleva problem med att logga in i Läkemedelskollen. Problemet uppstår sporadiskt, och det kan räcka med att byta webbläsare. Felsökning pågår.