Läkemedelskollen

  1. Läkemedelskollen är i full drift.

  2. Läkemedelskollen ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.8.

  3. Läkemedelskollen är i full drift.

  4. Vi har för närvarande störningar i Läkemedelskollen. Felsökning pågår.

  5. Läkemedelskollen är i full drift.

  6. Just nu upplever vissa problem att logga in i Läkemedelskollen. Felet är identifierat till Bank-ID, och felsökning pågår hos leverantören.

  7. Läkemedelskollen är i full drift.

  8. Läkemedelskollen ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.7.

  9. Läkemedelskollen är i full drift.

  10. Läkemedelskollen ej tillgänglig på grund av servicefönster.