Servicefönster

 1. Kommer vår externa leverantör för företagsuppgifter genomföra servicearbete. Detta kan medföra störningar vid administration av vårdenheter i fullmaktsregistret.

 2. Måndag 2/10 utförs ett akut tekniskt underhåll från en av eHälsomyndighetens driftleverantörer på vår Sjunetförbindelse.

  Aktiviteten innebär driftstopp för eHälsomyndighetens alla tjänster med följden att det till exempel inte går att förskriva eller expediera e-recept för de aktörer som ansluter via Sjunet under den tidpunkten.

  Vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

 3. Kommer eHälsomyndigheten att genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

 4. Kommer eHälsomyndigheten att genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

 5. Söndagen den 17 september kl. 08-19 kan det förekomma störningar i folkbokföringregistret p.g.a. tekniskt arbete hos vår leverantör av folkbokföringsuppgifter. Detta kan medföra störningar i våra tjänster i samband med hantering av personer som inte finns i eHälsomyndighetens folkbokföringsregister sedan tidigare.

   

 6.  

  Tekniskt underhåll av eHälsomyndighetens Sjunet-förbindelse.
  Aktiviteten innebär stopp i tjänsteplattformen för de aktörer som ansluter till eHälsomyndighetens tjänster via Sjunet.

 7. Söndagen den 27 augusti kl. 08-19 kan det förekomma störningar i folkbokföringregistret p.g.a. tekniskt arbete hos vår leverantör av folkbokföringsuppgifter. Detta kan medföra störningar i våra tjänster i samband med hantering av personer som inte finns i eHälsomyndighetens folkbokföringsregister sedan tidigare.

 8. Söndagen den 20 augusti kl. 08-19 kan det förekomma störningar i folkbokföringregistret p.g.a. tekniskt arbete hos vår leverantör av folkbokföringsuppgifter. Detta kan medföra störningar i våra tjänster i samband med hantering av personer som inte finns i eHälsomyndighetens folkbokföringsregister sedan tidigare.

 9.  

  Lördagen den 17 juni kl. 08-19 Söndagen den 18 juni kl. 08-19 kan det förekomma störningar i folkbokföringregistret p.g.a. tekniskt arbete hos vår leverantör av folkbokföringsuppgifter. Detta kan medföra störningar i våra tjänster i samband med hantering av personer som inte finns i eHälsomyndighetens folkbokföringsregister sedan tidigare.

   

 10. Frysperiod

  Från den 16 juni kl 06.00 till den 13 augusti kl 23.59 har vi så kallad frysperiod. Under frysperioden får inga förändringar som inte omfattas av löpande förvaltning eller daglig drift införas i våra IT-system.
  Samtliga miljöer omfattas.