Servicefönster

 1. Måndag den 19 februari kommer eHälsomyndigheten att genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma för de aktörer som ansluter sig via internet.

 2. Lördagen och söndagen 17-18 februari kl. 08-19 kan det förekomma störningar i folkbokföringsregistret p.g.a. tekniskt arbete hos vår leverantör av folkbokföringsuppgifter. Detta kan medföra mindre störningar i våra tjänster i samband med hantering av personer som inte finns i eHälsomyndighetens folkbokföringsregister sedan tidigare.

 3.  

  Produktionssättning av release 17.1.1. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag och torsdag. Information om releasen har kommunicerats till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

   

 4. Lördagen den 20 januari mellan klockan 07:00-14:00 kommer vår externa leverantör för företagsuppgifter att genomföra servicearbete. Detta kan medföra störningar vid administration av vårdenheter i fullmaktsregistret.

 5. eHälsomyndigheten kommer under denna tidpunkt att genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

 6. Från den 8 december kl 06.00 till den 8 januari kl 23.59 har vi så kallad frysperiod. Under frysperioden får inga förändringar som inte omfattas av löpande förvaltning eller daglig drift införas i våra IT-system.
  Samtliga miljöer omfattas.

 7. Kommer eHälsomyndigheten att genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

 8. Kan det förekomma störningar i folkbokföringregistret p.g.a. tekniskt arbete hos vår leverantör av folkbokföringsuppgifter. Detta kan medföra mindre störningar i våra tjänster i samband med hantering av personer som inte finns i eHälsomyndighetens folkbokföringsregister sedan tidigare.

   

 9. Produktionssättning av release 17.1.
  Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan lördag och söndag. Information om releasen har kommunicerats till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

 10. Söndag 29 oktober mellan klockan 22:30-23:00 kommer eHälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten kommer medföra driftstopp för eHälsomyndighetens samtliga tjänster med följden att det tex inte går att förskriva eller expediera e-recept.