EES-tjänsten

 1. EES-tjänsten är i full drift.

 2. EES-tjänsten ej tillgänglig på grund av servicefönster.

 3. EES-tjänsten är i full drift.

 4. Just nu kan man uppleva störningar i EES-tjänsten. Felsökning pågår.

 5. EES-tjänsten är i full drift.

 6. Vi har under eftermiddagen haft störningar.
  Just nu finns inga störningar inrapporterade. Felsökning pågår fortlöpande.

 7. Just nu kan segheter upplevas i våra tjänster. Felsökning pågår.

 8. EES-tjänsten är i full drift.

 9. EES-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.5

 10. EES-tjänsten är i full drift.