EES-tjänsten

  1. Vissa aktörer upplever just nu problem med att nå EES-tjänsten. Felsökning pågår. Vänligen hör av er till vår servicedesk om ni upplever problem.

  2. Just nu är EES-tjänsten otillgänglig. Felsökning pågår. 

  3. EES-tjänsten är i full drift.

  4. EES-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.11.

  5. EES-tjänsten är i full drift.

  6. Just nu är EES-tjänsten otillgänglig. Felsökning pågår. 

  7. EES-tjänsten är i full drift.

  8. EES-tjänsten ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  9. EES-tjänsten är i full drift.

  10. EES-tjänsten ej tillgänglig på grund av servicefönster.