EES-tjänsten

  1. Den 7 november genomfördes produktionssättning av 17.1.4 releasen. Denna uppdatering medförde att vissa apotek kan behöva rensa cacheminnet på varje dator och användare, eftersom den historiska informationen måste bort innan den nya uppdateringarna kan implementeras.

  2. EES-tjänsten är i full drift.

  3. EES-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.3.1

  4. EES-tjänsten är i full drift.

  5. EES-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.

  6. EES-tjänsten är i full drift.

  7. EES-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.1

  8. EES-tjänsten är i full drift.

  9. EES ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1

  10. EES-tjänsten är i full drift.