Makulering av e-recept

99 procent av alla recept i Sverige är idag e-recept. Det möjliggör också elektronisk makulering, vilket innebär många fördelar för vården, apoteken och patienterna.

För att öka patientsäkerheten för individer finns möjlighet att makulera recept vid till exempel ordinationsändringar, läkemedelsavstämningar och felaktiga recept.

Det vanligaste är att förskrivaren är den som makulerar ett recept, men även farmaceuter och patienter kan makulera recept.  Här beskriver vi vilka regler som gäller för makulering av e-recept. 

När kan förskrivare makulera e-recept?

Det finns två grundförutsättningar för att ett e-recept ska kunna makuleras av förskrivare:

 • E-receptet måste finnas tillgängligt i det aktuella vårdsystemet som förskrivaren använder. 
 • Förskrivaren måste vara behörig att förskriva det läkemedel som ska makuleras.

Innan makulering sker ska patienten informeras om vilka recept som tas bort. Patienten behöver förstå vad som sker och inte tro att receptet finns kvar.

Förskrivare ska makulera e-recept vid följande situationer:

 • Ordinationsändring som kräver nytt recept (makulera inaktuella recept).
 • Utsättning av läkemedel (makulera kvarvarande uttag).
 • Läkemedelsavstämning (makulera inaktuella recept).
 • E-recept som skickats till fel patient.
 • Felaktigt skapat/skickat recept.

En makuleringsorsak måste alltid anges. Följande alternativ finns:

 • Fel patient
 • Fel läkemedel/vara/styrka/dosering/ändamål – patient informerad
 • Utsatt läkemedel – patient informerad
 • Annan orsak – patient informerad (fritextfält obligatoriskt).

När kan farmaceuter makulera e-recept?

En farmaceut kan makulera e-recept på patients eller förskrivares begäran. En farmaceut kan även se vem som makulerat och orsaken till makuleringen.

Makulering på begäran av förskrivare

När en farmaceut makulerar ett e-recept på begäran av en förskrivare ska någon av följande orsakskoder anges:

 • fel patient
 • fel läkemedel/vara/styrka/dosering/ändamål – patient informerad
 • utsatt läkemedel – patient informerad
 • annan orsak – patient informerad (fritextfält obligatoriskt).

Makulering på begäran av patient/kund

En patient kan själv begära att ett e-recept ska makuleras. Detta kan göras i samråd med förskrivaren, eller via en farmaceut på apotek. När en farmaceut makulerar recept på begäran av patient/kund ska någon av följande orsakskoder anges:

 • fel patient
 • fel läkemedel/vara/styrka/dosering/ändamål
 • inaktuell medicinering
 • annan orsak (fritextfält obligatoriskt).