Makulering av e-recept

99 procent av alla recept i Sverige är idag e-recept. Det möjliggör också elektronisk makulering, vilket innebär många fördelar för vården, apoteken och patienterna.

Med några få undantag hanteras alla recept i Sverige idag elektroniskt. Det möjliggör också elektronisk makulering, vilket innebär många fördelar för vården, apoteken och patienterna. En av fördelarna med elektronisk makulering är ökad patientsäkerhet då det möjliggör att patientens läkemedelslista är uppdaterad och aktuell.

En förskrivare ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra ytterligare expedieringar på receptet när en behandling inte längre är aktuell för en patient. Det finns därför möjlighet att elektroniskt makulera recept vid till exempel ordinationsändringar, läkemedelsavstämningar och felaktiga recept. 

Det vanligaste är att förskrivaren makulerar ett recept. Men även farmaceuter på apotek kan på begäran göra detta. Patienter kan begära att få ett recept makulerat antingen av förskrivare eller farmaceut på apotek. Nedan beskriver vi mer om vad som gäller för elektronisk makulering av recept. 

När kan förskrivare använda elektronisk makulering?

Det finns två grundförutsättningar för att ett recept ska vara möjligt för förskrivare att makulera elektroniskt:

 • Receptet måste finnas tillgängligt i det aktuella vårdinformationssystemet som förskrivaren använder. 
 • Förskrivaren måste vara behörig att förskriva det läkemedel som ska makuleras.

Innan makulering sker ska patienten informeras om vilket recept som makuleras och därmed inte längre kan expedieras. Patienten behöver förstå vad som sker och inte tro att receptet finns kvar.

Makulera recept 

Förskrivare kan makulera recept vid följande situationer:

 • Ordinationsändring som kräver nytt recept (makulera inaktuella recept).
 • Utsättning av läkemedel (makulera kvarvarande uttag).
 • Läkemedelsavstämning (makulera inaktuella recept).
 • Recept som skickats till fel patient.
 • Felaktigt skickat recept.


En makuleringsorsak måste alltid anges. Följande alternativ finns:

 • Fel patient
 • Fel läkemedel/vara/styrka/dosering/ändamål – patient informerad
 • Utsatt läkemedel – patient informerad
 • Annan orsak – patient informerad (fritextfält obligatoriskt).

När kan farmaceuter på apotek makulera recept?

En farmaceut kan makulera recept på patients eller förskrivares begäran. En farmaceut kan även se vem som makulerat och orsaken till makuleringen.

Makulering på begäran av förskrivare

När en farmaceut makulerar ett recept på begäran av en förskrivare ska någon av följande orsakskoder anges:

 • fel patient
 • fel läkemedel/vara/styrka/dosering/ändamål – patient informerad
 • utsatt läkemedel – patient informerad
 • annan orsak – patient informerad (fritextfält obligatoriskt).

Makulering på begäran av patient

En patient kan själv begära att ett recept ska makuleras. Detta kan göras i samråd med förskrivaren, eller via en farmaceut på apotek. När en farmaceut makulerar recept på begäran av patient ska någon av följande orsakskoder anges:

 • fel patient
 • fel läkemedel/vara/styrka/dosering/ändamål
 • inaktuell medicinering
 • annan orsak (fritextfält obligatoriskt).