Du är inte inloggad i KLAS

Tänk på

Information kan lagras temporärt i webbläsaren. Om någon annan har tillgång till denna enhet behöver du stänga ner samtliga öppna webbläsarfönster efter att du loggat ut.

Det kan bero på att

  • du är inte behörig att logga in i tjänsten.
  • du har själv loggat ut från e-tjänsten.
  • du har varit inaktiv under en längre stund.
  • det har uppstått ett fel i e-tjänsten som gör att du inte kan fortsätta.

 
Du behöver logga in igen för att kunna fortsätta med ditt arbete.

Till information om KLAS och vilka inloggningskrav som gäller.