Uppdatera kontaktuppgifter

Detta formulär fyller du i när din organisation behöver ändra kontaktuppgifter gällande er anslutning till E-hälsomyndigheten.

Det är viktigt att alla kontaktuppgifter till E‑hälsomyndigheten hålls uppdaterade. Så snart någon uppgift ändras, ska detta direkt anmälas till E‑hälsomyndighetens kundservice via formulären nedan.

 Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter