Därför har vi höga krav på säkerhet

E-hälsomyndigheten har ett antal tjänster som vård- och apoteksaktörer använder. Tjänsterna används vid förskrivning och expedition av e-recept. Informationen i dessa tjänster innehåller känsliga personuppgifter. Därför ska både tjänsterna och de aktörer som använder dem uppfylla höga säkerhetskrav.

Syftet med säkerhetslösningen är att stärka skyddet av patienternas personliga integritet. E-hälsomyndighetens säkerhetslösning ska säkerställa en korrekt identitets- och behörighetshantering, det vill säga att rätt person får åtkomst till rätt information.

De lagar vi tillämpar i arbetet med E-hälsomyndighetens säkerhetslösning är:

  • Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista
  • EU:s dataskyddsförordning (GDPR).