Kontakta oss

Du kan välja den kontaktväg som passar dig bäst, till exempel e-post eller telefon.

Kundtjänst för privatpersoner

Telefon 0771-766 200

Måndag-fredag: kl. 8.00-17.00
Lördag-söndag: stängt
Helgdag: stängt

Frågor om covidbevis: covidbevis@ehalsomyndigheten.se 

Övriga frågor: registrator@ehalsomyndigheten.se 

Så hanterar E-hälsomyndigheten e-post

Kontaktinformation för vård- och apoteksaktörer

Om du arbetar inom vård eller apotek och behöver kontakta oss i tjänsten, mejla till: 

servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Öppettider vardagar kl. 8.00-18.00 

Allmän handling 

E-hälsomyndigheten är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss via vår webbplats, eller på annat sätt blir allmänna handlingar, kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi behandlar e-post längre ned på denna sida.

E-hälsomyndigheten har inte hand om frågor gällande sjukvårdsrådgivning. För frågor gällande sjukvård vänder du dig till 1177.se

Visselblåsa om missförhållanden

Alla offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda ska ha en visselblåsarfunktion. 

Denna rutin klargör vad som gäller visselblåsning på E-hälsomyndigheten