Personuppgifter på ehalsomyndigheten.se

Vi behandlar vissa personuppgifter om dig som besöker webbplatsen ehalsomyndigheten.se. Här kan du läsa om behandlingen.

Varför behandlar vi personuppgifter om besökare?

För att kunna göra besöksuppföljning på webbplatsen behandlar myndigheten personuppgifter om webbplatsens besökare. Uppgifterna används av myndigheten för att undersöka hur webbplatserna används och därmed kunna möta besökarnas informationsbehov på bästa sätt.

Vilka personuppgifter behandlas?

IP-adress. Vidare avidentifieras uppgifterna vid datainsamlingen (så kallad IP-anonymisering), för att värna besökares integritet.

Med vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?

Myndighetens rättsliga grund för behandlingarna är att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Uppgifterna lagras i 12 månader, därefter raderas de.

Kakor

Personuppgifterna samlas in med hjälp av så kallade kakor (cookies).