Insamling av försäljningsuppgifter

E-hälsomyndigheten har en skyldighet att kvalitetssäkra, förvalta, framställa och tillhandahålla läkemedelsstatistik enligt myndighetens instruktion samt lagen och förordningen om handel med vissa receptfria läkemedel. Myndigheten samlar därför löpande in försäljningsuppgifter om vissa receptfria läkemedel samt uppgifter om försäljning och returer inom partihandeln.

Insamling av försäljningsuppgifter om vissa receptfria läkemedel

Uppgifterna används för att skapa en heltäckande statistik över läkemedelsförsäljningen i Sverige.

I samband med inrapporteringen samlas uppgift om rapportörens e-postadress in. E‑postadressen används inom statistikframställningen för att kvalitetssäkra läkemedelsstatistiken, till exempel genom att ställa frågor om inskickade uppgifter eller i övriga kontakter om insamlingen. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är att det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse och utföra en uppgift av allmänt intresse. Personuppgifterna kommer att delas med vår leverantör av it-tjänster, som är vårt personuppgiftsbiträde. Uppgifterna gallras senast tre år efter att de skickades in till oss.

Insamling av försäljningsuppgifter från partihandel

Uppgifterna används för att skapa en heltäckande statistik över läkemedelsförsäljningen i Sverige.

I samband med inrapporteringen samlas uppgift om rapportörens e-postadress in. E‑postadressen används inom statistikframställningen för att kvalitetssäkra läkemedelsstatistiken, till exempel genom att ställa frågor om inskickade uppgifter eller i övriga kontakter om insamlingen. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är att det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse och utföra en uppgift av allmänt intresse. Personuppgifterna kommer att delas med vår leverantör av it-tjänster, som är vårt personuppgiftsbiträde. Uppgifterna gallras senast tre år efter att de skickades in till oss.