Excellent arbetsgivare 2023

E-hälsomyndigheten arbetar ständigt för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. E -hälsomyndigheten är certifierad som ”Excellent arbetsgivare 2023” av Nyckeltalsinstitutet.

Vi erbjuder goda möjligheter att arbeta på distans när verksamheten så medger och uppmuntrar friskvårdsaktiviteter.

Alla anställda har en friskvårdstimme per vecka och ett årligt friskvårdsbidrag. Myndigheten står också för lagavgiften i flera utvalda motionslopp. Du som i vardagen vill motionera tillsammans med kollegor erbjuds också möjlighet till det genom lokala initiativ på våra kontor.

Enligt Nyckeltalsinstitutets hälsoindex är E-hälsomyndigheten bland de tre mest hälsosamma arbetsgivarna i Sverige. Hälsoindexet mäter antalet sjukfall, frisktal, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.