Kan jag själv bestämma vilka av mina uppgifter i Nationella läkemedelslistan som hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna ta del av?

Ja, du har rätt att dölja recept och andra uppgifter för personal inom hälso- och sjukvården. Det kan du göra i webbtjänsten Läkemedelskollen. Då visas inte uppgiften för hälso- och sjukvårdspersonal när du samtycker till att de får se dina recept och uttag. Däremot kan de se att det finns uppgifter som du har dolt. Du kan när som helst välja att visa en dold uppgift igen.

Tänk på att om du väljer att dölja uppgifter kan det bli svårare för din läkare att göra en bedömning av dina läkemedelsbehandlingar, till exempel att kunna undvika läkemedel som motverkar eller reagerar negativt med varandra.