Hur säkerställs att nya läkemedel kommer in i EES?

Varje vecka undersöks vilka nya läkemedel som har kommit in på den svenska marknaden och därefter påbörjas processen med att lägga in dem i EES. Detta inkluderar även nya substanser och tillhörande information kring hög dos och dubbelmedicinering.