Hur länge sparas uppgifter om mina läkemedel?

Det är enligt lagen om nationell läkemedelslista, som trädde i kraft 1 maj 2021, tillåtet att spara uppgifter i upp till 5 år, därefter gallras uppgifterna. Det innebär att du kommer att kunna se dina uppgifter i till exempel Läkemedelskollen 5 år bakåt i tiden, men det är inte möjligt fullt ut förrän 2026. De uppgifter som sparades innan lagen trädde i kraft gallras enligt tidigare regler.