Hur kan man se vilka receptfria läkemedel som är tillåtna för försäljning utanför apotek?

På Läkemedelsverkets webbplats finns en lista med de receptfria läkemedel som är tillåtna för försäljning utanför apotek.