Är en beviljad licens giltig på alla apotek? Dvs. kan jag på apoteksaktör X expediera på en licens som beviljats för apoteksaktör Y?

Ja, om licensen riktar sig till en konsument, det vill säga patient eller djurägare.