KLAS-tjänsten

  1. KLAS-tjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1

  2. KLAS-tjänsten är i full drift

  3. Driftstörningen i kommunikationen till KLAS är åtgärdad

    Läkemedelsverket kan nu ta emot licensansökningar och skicka iväg beslut till KLAS som vanligt. De 20 ärenden där besluten inte kunde skickas är nu åtgärdade och besluten är överskickade till KLAS.

  4. Läkemedelsverket har åtgärdat driftstörningen i kommunikationen till  KLAS

    Läkemedelsverket kan nu ta emot licensansökningar och skicka iväg beslut till KLAS som vanligt. Det är dock ca 20 ärenden som har blivit felaktiga och besluten når inte KLAS, Läkemedelsverket jobbar på att lösa detta.

  5. Läkemedelsverket har driftstörningar i kommunikationen till KLAS.