Tillgänglighetsredogörelse för Sök i VARA

Här kan du läsa om hur e-tjänsten Sök i VARA uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, och hur du kan göra för att rapportera tillgänglighetsbrister.

Hur tillgänglig är webbplatsen/tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av Sök i VARA inte är helt tillgängliga.

Innehåll som inte är tillgängligt enligt lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det finns enstaka grafiska element och symboler som saknar textbeskrivning.
 • Rubriker ligger inte alltid på rätt rubriknivå, vilket kan försvåra navigering inom en sida/skärm för den som använder skärmläsare.
 • Det finns tabeller som inte är helt korrekt kodade, vilket tyvärr kan göra dem svårnavigerade i skärmläsare (även om de är visuellt tydliga).
 • Det finns brister vad gäller tab- och läsordning vilket innebär att element som är visuellt framhävda kan vara svåra att hitta med skärmläsare.
 • Det finns brister vad gäller språkkodning, vilket gör att vissa användare kan få webbplatsens innehåll uppläst med fel uttal i skärmläsaren.
 • Det finns brister vad gäller uppmärkning av felmeddelanden i formulär, vilket gör att det kan vara svårt för användare med skärmläsare att se var felen finns.

Problem vid användning med nedsatt syn

 • Samtliga tidigare nämnda brister som berör användare utan synförmåga kan också beröra användare med nedsatt syn.
 • Designen är inte responsiv, vilket tyvärr innebär att delar av innehållet hamnar utanför skärmen  och användare som förstorar kan behöva scrolla fram och tillbaka i sidled.
 • Det finns enstaka mindre brister vad gäller kontraster.
 • Vid förstoring av enbart text händer det att innehåll krockar med annat innehåll. Det finns också vissa texter som inte går att förstora med hjälp av inställningar i webbläsaren.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Det finns vissa klickbara element som inte ingår i tabb-ordningen, och därmed inte går att nå med tangentbordsnavigation.
 • Det finns element som inte markeras tydligt då de har tabbfokus.
 • När exempelvis användarvillkoren öppnas i popup-fönster är det fortfarande möjligt att tabba bland element som ligger dolda bakom fönstret. Detta försvårar för användare som navigerar med tangentbord.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Sidtitlar skulle behöva vara mer specifika för att underlätta orientering på sajten.
 • Det finns länkar till aktuell sida som inte informerar om detta.
 • Vissa rubriker och förkortningar är ganska svårtolkade.
 • Det finns formulärfält som beskrivs med så kallade placeholders. Då dessa försvinner vid inmatning kan det vara svårt för vissa användare att minnas vad fältet gäller efter att de börjat skriva.
 • Det finns instruktioner till inmatningsfält som inte anges i förväg utan först som felmeddelanden om användarens inmatning inte validerar.

Det finns också brister i kodkvalitet (icke validerande html), vilket kan leda till bristande kompatibilitet med vissa hjälpmedel. Det är svårt att förutspå exakt vilka konsekvenser detta kan få och för vilka användare.

Så här har vi testat tjänsten

Vi har anlitat en utomstående part som gjort en oberoende granskning av Sök i VARA. 

Den senaste bedömningen gjordes den 17 juni 2020.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 2020-09-22.

Rapportera tillgänglighetsbrist

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på vår webbplats och i våra e-tjänster. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver ta del av innehåll från ehalsomyndigheten.se eller våra e-tjänster som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ska övervaka att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi på E-hälsomyndigheten hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.