Tillgänglighetsredogörelse för E-hälsomyndighetens externa samverkansyta

E-hälsomyndigheten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den här webbplatsen. På den här sidan beskrivs hur E-hälsomyndighetens externa samverkansyta uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Den här redogörelsen omfattar e-tjänsterna:

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av webbplatsen uppfyller inte lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt enligt lagkraven

Webbplatsen bygger på publiceringsplattformen Confluence från Atlassian, med tillägget Scroll Viewport från K15t.

Atlassian har publicerat en tillgänglighetsredogörelse, en så kallad VPAT, för Confluence. K15t har, vad vi känner till, inte publicerat någon sådan dokumentation för Scroll Viewport.

För de brister som förekommer så hänvisar vi till Atlassians VPAT.

Så här har vi testat webbplatsen

Redogörelsen är skapad 2021-11-26.

En intern granskning av E-hälsomyndighetens samarbetsyta och tillhörande e-tjänster har gjorts.

Redogörelsen uppdaterades senast 2021-11-26.

Rapportera tillgänglighetsbrist

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på vår webbplats och i våra e-tjänster. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver ta del av innehåll från ehalsomyndigheten.se eller våra e-tjänster som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ska övervaka att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi på E-hälsomyndigheten hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.