Tillgänglighetsredogörelse för NGS-tjänsten

E-hälsomyndigheten ansvarar för tjänsten. På den här sidan beskriver vi hur lagen om tillgänglighet till digital offentlig service uppfylls. Här listar vi kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem.

E-hälsomyndigheten ansvarar för tjänsten. På den här sidan beskrivs hur lagen om tillgänglighet till digital offentlig service uppfylls. Här listas kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av NGS-tjänsten uppfyller inte lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt enligt lagkraven

Generellt

För användaren kan layout och navigering i gränssnittet ändras på ett oväntat sätt beroende på var man befinner sig i strukturen. Tjänsten använder ett söksystem från tredje part som har ett eget inbyggt gränssnitt. Integration och anpassning har inte varit fullt möjligt vilket gör att man ibland upplever att tjänstens grafiska gränssnitt är inkonsekvent.

Vissa texter och ett kontaktformulär är undersidor till E-hälsomyndighetens publika webbplats. När man växlar mellan tjänstens webbplats och myndighetens publika webbplats är det lätt att tappa bort sig. Det kan också vara svårt att komma tillbaka eftersom de här länkarna öppnas i ny flik.

HTML och Wai-aria

För en person som använder hjälpmedel kan vissa rubriker och andra element upplevas som otydliga. Delar av gränssnittet kan upplevas som krångligt att navigera igenom. Viss information som går att uppfatta rent visuellt går inte att uppfatta på samma sätt för en person som använder hjälpmedel. Synliga beskrivningar av klickbara objekt beskrivs inte på liknande sätt i koden. Beskrivande etiketter saknas ibland.

Gränssnitt

Länkar beter sig olika. Ibland som filter, ibland som traditionella länkar.

Språk

Allt innehåll är inte på svenska. Huvudsakligt språk anges i koden. Enstaka stycken och ord på annat språk än svenska saknar angivelse för vilket språk som används. Språkkoden gör det möjligt för uppläsande hjälpmedel att avgöra på vilket språk texten är skriven och därmed välja rätt röst för det aktuella språket.

Formulär

Eftersom en gruppering av de olika formulärsfälten saknas, kan det vara svårt för användare med uppläsande hjälpmedel att förstå hur formuläret fungerar.

Felmeddelanden i formulär

Det finns formulärfält som har en beskrivning av hur formatet på inmatningen ska se ut. Beskrivningen försvinner när användaren börjar fylla i fältet vilket kan försvåra för de användare som har behov av att se beskrivningen.

Det framgår inte tydligt vad ett fel beror på och hur användaren kan åtgärda felet.

Generellt syns felmeddelanden tydligt visuellt, men samma tydlighet framgår inte för användare med uppläsande hjälpmedel.

Fel hamnar inte i fokus varför användaren kan ha svårt att hitta tillbaka för att rätta till.

Så här har vi testat tjänsten

En intern granskning av E-hälsomyndighetens e-tjänst NGS-tjänsten har gjorts.

Redogörelsen är skapad 2021-09-27.

Redogörelsen uppdaterades senast 2021-09-27.

Rapportera tillgänglighetsbrist

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på vår webbplats och i våra e-tjänster. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver ta del av innehåll från ehalsomyndigheten.se eller våra e-tjänster som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ska övervaka att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi på E-hälsomyndigheten hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.