Tillgänglighetsredogörelse för Läkemedelskollen

Här kan du läsa om hur e-tjänsten Läkemedelskollen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur du kan göra för att rapportera tillgänglighetsbrister.

Hur tillgänglig är webbplatsen/tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av Läkemedelskollen inte är helt tillgängliga.

Innehåll som inte är tillgängligt enligt lagkraven

Så här fungerar tjänsten utan synförmåga

 • Vissa knappar saknar tydlig textbeskrivning.
 • En del rubriker ligger inte på rätt rubriknivå, vilket kan försvåra navigering för den som använder skärmläsare.
 • Modaler saknar tillgängliga namn, vilket gör att användare med skärmläsare tappar viktigt sammanhang.
 • Det går inte att stänga vissa modaler och andra tillfälliga meddelanden med escape-tangenten. Det försvårar för personer som navigerar med tangentbord.
 • Fokus hamnar inte i modalen när den öppnas.
 • Ikoner förekommer som kan tolkas fel med hjälpmedel.
 • Ibland används HTML-taggar felaktigt.

Så här fungerar tjänsten med nedsatt syn

 • Samtliga tidigare nämnda brister som berör användare utan synförmåga kan också beröra användare med nedsatt syn.
 • En del rubriker ligger inte på rätt rubriknivå, vilket kan försvåra navigering för den som använder skärmläsare.
 • Modaler saknar tillgängliga namn, vilket gör att användare med skärmläsare tappar viktigt sammanhang.
 • Det går inte att stänga vissa modaler och andra tillfälliga meddelanden med escape-tangenten. Det försvårar för personer som navigerar med tangentbord.
 • Knappar saknar tydlig textbeskrivning.
 • Fokus hamnar inte på rätt element när modal öppnas.
 • Vissa ikoner är felkodade för att fungera med hjälpmedel.
 • i-taggen används för att formatera text istället för rätt semantisk HTML-tagg.
 • Det finns enstaka mindre brister vad gäller kontraster.
 • Vid förstoring av enbart text händer det att innehåll krockar med annat innehåll. Det finns också vissa texter som inte går att förstora med hjälp av inställningar i webbläsaren.

Så här fungerar tjänsten med nedsatt rörlighet

 • Det går inte att stänga vissa meddelanden med escape-tangenten, vilket försvårar för personer som navigerar med tangentbord.

Så här fungerar tjänsten med kognitiv nedsättning

 • Rubriker ligger inte alltid på rätt rubriknivå, vilket kan försvåra navigering för den som använder skärmläsare.

Dokument

Det finns brister i de pdf-dokument som finns i e-tjänsten. Innehållet läses upp ostrukturerat och kan skapa förvirring för personer som använder hjälpmedel. En del dokument saknar uppmärkning.

Rapportera tillgänglighetsbrist

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på vår webbplats och i våra e-tjänster. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver ta del av innehåll från ehalsomyndigheten.se eller våra e-tjänster som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ska övervaka att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi på E-hälsomyndigheten hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.