Tillgänglighetsredogörelse för Förskrivningskollen

E-hälsomyndigheten står bakom Förskrivningskollen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda tjänsten. På den här sidan beskriver vi hur Förskrivningskollen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Förskrivningskollen uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Tjänsten brister på vissa punkter.

Innehåll som inte är tillgängligt enligt lagkraven

Rubriker

 • Det finns ett fåtal rubriker som inte är kodade som rubriker och kan därför försvåra för de skärmläsaranvändare som navigerar med hjälp av rubriker.

Tabeller

 • Det finns en tabell som saknar tabellrubrik vilket kan innebära att en användare med uppläsande hjälpmedel får problem att tolka syftet med tabellen.

HTML och Wai-aria

 • För en skärmläsaranvändare kan vissa rubriker och tabeller upplevas som otydliga och vissa delar av gränssnittet kan betraktas som omständliga att navigera igenom.
 • Viss information som går att uppfatta rent visuellt går inte att uppfatta på samma sätt för en skärmläsaranvändare. Exempelvis gäller det när användaren kan söka på något och då ny information hämtas in.

Gränssnittet

 • Gränssnittet är inte flexibelt och tjänsten fungerar därmed dåligt på små skärmar men även på en stor skärm vid zoom och gäller alla användare.
 • Det kan även finnas små saker i texten som kan upplevas svårläst om en användare väljer att justera avstånd i texten.

Tangentbordsnavigering

 • Genvägar saknas och själva fokusmarkeringen vid tangentbordsnavigering är inte konsekvent och kan vara svår att uppfatta då kontrasterna inte är tillräckliga.
 • Det förekommer tabbstopp som gör att det inte går att navigera från och till ett element vid tangentbordsnavigering.

Knappar

 • Det kan finnas knappar som inte går att aktivera genom röststyrning samt ett fåtal andra knappar som kan upplevas som svåra att förstå för en hjälpmedelsanvändare.

Kontrast på text

 • I datumväljaren kan vissa datum upplevas som svårlästa då kontrasterna är svaga.

Formulär

 • Eftersom det i vissa formulär saknas en gruppering av de olika formulärsfälten så kan det vara svårt för användare med uppläsande hjälpmedel att förstå hur formuläret fungerar.

Felmeddelanden i formulär

 • Det finns formulärsfält som har med datum att göra och som har en beskrivning av hur formatet på datumet ska se ut. Beskrivningen försvinner när användaren börjar fylla i fältet vilket kan försvåra för de användare som har behov av att se beskrivningen.
 • Generellt kan sägas att felmeddelanden syns tydligt rent visuellt men att samma tydlighet inte alls framgår för användare med uppläsande hjälpmedel.

Rapportera tillgänglighetsbrist

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på vår webbplats och i våra e-tjänster. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver ta del av innehåll från ehalsomyndigheten.se eller våra e-tjänster som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ska övervaka att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi på E-hälsomyndigheten hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.