Sökresultat på "", 1058 träffar
 1. Jag är veterinär, varför kan jag inte skriva ut e-recept på mitt arbete?

  Jag är veterinär, varför kan jag inte skriva ut e-recept på mitt arbete? Du måste vända dig till leverantören av ditt vårdsystem med denna fråga. eHälsomyndigheten

 2. Vad är syftet med att även djur kan få e-recept?

  Vad är syftet med att även djur kan få e-recept? E-recept för djur har ungefär samma fördelar som e-recept för människor: de ger ökad kvalitet och

 3. Hur säkert är ett e-recept – kan någon obehörig ta del av mina uppgifter?

  Hur säkert är ett e-recept? Kan någon obehörig ta del av mina uppgifter? Nej, det är bara behöriga som kan komma åt dina e-recept. Alla som har tagit del av dem

 4. Hur stor andel av de recept som skrivs ut är e-recept?

  Hur stor andel av de recept som skrivs ut är e-recept? Andelen e-recept har stadigt ökat och utgör för närvarande 99 procent av den totala andelen recept på

 5. Varför måste läkemedel förskrivas med NPL-identiteter?

  Varför måste läkemedel förskrivas med NPL-identiteter? NPL behövs för att uppnå en patientsäker e-förskrivning. En förutsättning för säker

 6. Varför ser jag inget formulär i tjänsten för filuppladdning?

  Varför ser jag inget formulär i tjänsten för filuppladdning, när jag ska rapportera läkemedelsförsäljning? Detta beror troligtvis på att du inte har Javascript

 7. Jag har rapporterat in men har inte fått kvittens, varför?

  Jag har rapporterat in läkemedelsförsäljning men har inte fått kvittens, varför? Om du rapporterat försäljningsuppgifter via fil ska du få en kvittens till

 8. Måste jag spara kvittensnumret?

  Måste jag spara kvittensnumret när jag rapporterar försäljning? Kvittensnumret är inte nödvändigt att spara, men gör det gärna ändå eftersom

 9. Hur fungerar kolumnen ”version” i inrapporteringsfilen?

  Hur fungerar kolumnen ”version” i inrapporteringsfilen för försäljning? För att vi ska kunna ta emot en ny version av inrapporteringsfilen ska tas emot måste versionsnumret

 10. Hur skapar jag en inrapporteringsfil om jag inte har Excel?

  Hur skapar jag en inrapporteringsfil om jag inte har Excel? Om du har programmet Anteckningar (Notepad) kan du använda det. Använd vår ”Exempelfil i txt-format” som finns på vår