Sökresultat på "", 1154 träffar
 1. Hur fungerar kategorin ”Övrig info” (tidigt uttag)

  Hur fungerar kategorin ”Övrig info” (tidigt uttag) Kategorin kompletterar dubbelmedicineringskategorin och signalerar vid de tillfällen dubbelmedicinering inte gör det. Det vill säga

 2. Varför behövs specifikationer?

  Varför behövs specifikationer? Genom att dokumentera mer ändamålsenligt och strukturerat får både verksamhet och patienter/brukare nytta av informationen på ett

 3. Vilka aktörer arbetar med specifikationer i Sverige i dag?

  Vilka aktörer arbetar med specifikationer i Sverige i dag? Myndigheter, intresseorganisationer, regioner, kommuner och systemleverantörer som utvecklar och tillhandahåller it-system

 4. Vem ansvarar för innehållet i en nationell gemensam specifikation?

  Vem ansvarar för innehållet i en specifikation? Den som har tagit fram specifikationen är också ansvarig för innehållet och att det uppdateras. E-hälsomyndighetens

 5. När görs EES-analysen

  När görs EES-analysen EES-analysen görs i det ögonblick farmaceuten trycker på EES-knappen, det vill säga varje gång man trycker på knappen görs en ny

 6. Vilka referenser används för innehållet i EES?

  Vilka referenser används för innehållet i EES? Innehållet i EES uppdateras löpande. Följande referenser används vid kvalitetssäkring av innehållet. •

 7. Dosen som rekommenderas enligt FASS skiljer sig åt från den dos som rekommenderas i EES, hur kommer det sig?

  Dosen som rekommenderas enligt FASS skiljer sig åt från den dos som rekommenderas i EES, hur kommer det sig? SPC/FASS är ibland inte tillräckligt specifik avseende barn och äldre.

 8. Hur ska jag arbeta med de signaler som kommer upp för en kund?

  Hur ska jag arbeta med de signaler som kommer upp för en kund? Alla signaler kan vara viktiga för den enskilda kunden. Man måste hantera varje kund individuellt. Vi rekommenderar att

 9. Kan jag ändra/ångra kommentaren i fritextfältet vid en stängd signal?

  Kan jag ändra/ångra kommentaren i fritextfältet vid en stängd signal? För E-hälsomyndigheten innebär detta att göra en förändring av befintliga produktionsdata.

 10. Hur fungerar kategorin ”Hög dos”?

  Hur fungerar kategorin ”Hög dos”? Kategorin ”Hög dos” signalerar när ett läkemedel överskrider den högsta tillåtna dosen för alla indikationer som ett läkemedel